Badania biomechaniczne zawodnika – kończyny dolne

ZRÓŻNICOWANIE MOŻLIWOŚCI SIŁOWYCH KOŃCZYN DOLNYCH U ZAWODNICZKI KLASY MISTRZOWSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ W DWÓCH OKRESACH PRZYGOTOWANIA SPORTOWEGO


MAGDALENA CZAJKA,
TOMASZ SACEWICZ,
WALDEMAR WIŚNIOWSKI

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy. Celem pracy było zbadanie możliwości siłowych zawodniczki
w warunkach izokinetycznych w okresie startowym i przygotowawczym, z jednoczesną próbą określenia wystąpienia ryzyka kontuzji, ewentualnie wskazania już istniejącej. Materiał i metody. Badaniom poddano wielokrotną Mistrzynię Polski w wieloboju gimnastycznym, Mistrzynię Pucharów Świata, finalistkę Mistrzostw Europy i Świata (piątą gimnastyczkę z tegorocznych Mistrzostw Europy w Montpellier) i zawodniczkę Kadry IO. Analiza siły mięśni kończyn dolnych
w warunkach izokinetycznych została przeprowadzona na stanowisku Biodex System 4 Pro. Badanie wykonano dla stawów: skokowego (ω=300/s), kolanowego (ω=600/s) i biodrowego (ω=450/s). Wyniki. Zawodniczka osiągała zdecydowanie lepsze wyniki podczas badań w okresie startowym. Analiza wykazała jednak istotną asymetrię dla mięśni zginających i prostujących stawu kolanowego oraz podczas zginania podeszwowego i grzbietowego w stawie skokowym w obu okresach przygotowania sportowego. Wnioski. Izokinetyczna ocena momentów sił mięśniowych pozwala na określenie stanu przygotowania zawodnika oraz wyznaczenie stopnia ryzyka wystąpienia kontuzji. Stosując tę metodę, trenerzy mogą ukierunkować prowadzenie treningu tak, aby uniknąć urazów
u zawodnika. Zalecanym wydaje się monitorowanie zawodników w trakcie wszystkich okresów przygotowania sportowego.

WPROWADZENIE
Gimnastyczki są narażone na duże przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
i stawowego, co bardzo często prowadzi do kontuzji. W przypadku gimnastyczek sportowych, na urazy narażone są głównie kończyny dolne – stawy skokowe, kolanowe, w mniejszym stopniu biodrowe. Newralgicznymi momentami w trakcie ćwiczeń są te, związane z lądowaniem i tłumieniem przeciążeń. Reakcje podłoża przekraczają 10,000 N i przenoszone są poprzez staw skokowy na staw kolanowy i biodrowy. [1] Niepoprawne wykonanie ćwiczenia, spowodowane, np. złą techniką, dysfunkcją układu ruchu, może skutkować wystąpieniem urazu mechanicznego stawów. Trening gimnastyczek wystawia je na duże ryzyko pojawienia się kontuzji przez:
• Wykonywanie na specjalnych przyrządach ćwiczeń o dużym stopniu trudności, nieodpowiadających poziomowi przygotowania sportowca,
• Nieprawidłowe użytkowanie różnorodnych środków do asekuracji,
• Przewagę ćwiczeń i duże obciążenia na kończyny dolne. [2]

CEL PRACY
Celem pracy było zbadanie możliwości siłowych zawodniczki w warunkach izokinetycznych w okresie startowym i przygotowawczym, z jednoczesnym określeniem ryzyka wystąpienia kontuzji, bądź potwierdzenia jej wystąpienia w przeszłości.

MATERIAŁ I METODY
W badaniach wzięła udział Marta Pihan-Kulesza (wiek: 28 lat; masa ciała: 53 kg; wzrost: 1,63 m) – wielokrotna Mistrzyni Polski w wieloboju gimnastycznym; Mistrzyni Pucharów Świata; finalistka Mistrzostw Europy i Świata oraz zawodniczka Kadry Igrzysk Olimpijskich i Kadry Narodowej Polski – trenująca ponad 20 lat. Pomiarom i analizie wyników poddano staw skokowy, kolanowy i biodrowy.
Pierwsze badania zostały przeprowadzone w trakcie okresu startowego, podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski w Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn w Białej Podlaskiej, które odbyły się w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2014 roku. Drugi etap badań objął sezon przygotowawczy do Mistrzostwa Świata 2014 w Nanning, podczas Obozu Treningowego Kadry Narodowej Polski w Białej Podlaskiej, odbywającego się w lipcu 2014 roku.
Do badań wykorzystano stanowisko pomiarowe Biodex System 4 Pro umożliwiające rejestrowanie momentów sił mięśniowych w warunkach dynamicznych. Aparatura badawcza składała się z fotela, dynamometru oraz komputera z oprogramowaniem. [3,4]
Przed rozpoczęciem eksperymentu, zawodniczka przeprowadzała indywidualną rozgrzewkę ukierunkowaną na badany staw oraz dokonywano kalibracji urządzenia pomiarowego. Następnie badana była unieruchomiona przy pomocy pasów stabilizacyjnych w celu wyizolowania badanej grupy mięśniowej w sposób uniemożliwiający wspomaganie ruchu innymi grupami mięśni. Ustalano zakres ruchu badanego stawu. Rejestrowano i poddano analizie momenty sił mięśniowych uzyskane przy prędkościach: staw skokowy 30°/s, kolanowy 60°/s i biodrowy 45°/s. Zawodniczka wykonywała 5 powtórzeń wyprostów i zgięć dla obu kończyn.
Poziom sportowy badanej zapewniał rzetelność uzyskanych wyników.

Pełny dokument w wersji PL (.PDF)
Pełny dokument w wersji EN (.PDF)


Seminaria i kursy gimnastyczne

Imprezy tego typu organizujemy cyklicznie, już od kilku lat, w ramach naszej działalności.

Udział w kursach pozwala zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu gimnastyki, którą można wykorzystać zarówno dla własnego rozwoju, jak również do szkolenia innych. Dlatego częstymi uczestnikami takich eventów są między innymi trenerzy personalni.

Do prowadzenia warsztatów zapraszamy doświadczonych trenerów gimnastyki sportowej.

W warsztatach mogą wziąć udział praktycznie wszyscy, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej. Udział w takim warsztacie dostarczy wiedzy z zakresu metodyki gimnastycznej i umożliwi dalszą samodzielną pracę nad poprawą sprawności. Każda z imprez posiada szczegółowo opracowany program obejmujący wybrany aspekt wiedzy gimnastycznej opracowany tak, by zapewnić optymalne przyswojenie wiedzy.

Zajęcia odbywają się w grupach profilowych: początkujący, średnio zaawansowani, zaawansowani. Często tworzymy również grupy dedykowane, np. grupa dla tancerzy i b-boyów na zajęciach akrobatycznych czy grupa Cross Fit na zajęciach z kółek gimnastycznych.

Zapewniamy indywidualną opiekę trenerską dla każdej grupy, realizowaną przez naszych trenerów i instruktorów.

Na naszym forum internetowym zamieszczamy materiały dla uczestników seminariów. Każdy z biorących udział w kursie/ warsztacie może za jego pośrednictwem uzyskać pomoc od naszej kadry. W ten sposób dbamy o ciągłość nauczania i nie zostawiamy uczestników naszych imprez bez opieki.


Mity na temat gimnastyki

Gimnastyka jest bardzo widowiskowym sportem. Układy wykonywane na poważnych zawodach, są tak bardzo spektakularne, że zawodnicy sprawiają wręcz wrażenie nad ludzi. Z tego powodu wokół tej dyscypliny narosło sporo mitów które dziś spróbujemy obalić:

Mit 1 – „Gimnastyka jest sportem bardzo niebezpiecznym i kontuzjogennym”

Na wstępie trzeba powiedzieć, że każda forma aktywności ruchowej niesie za sobą ryzyko kontuzji, tym większe im bardziej amatorsko jest uprawiana. Znacznie częściej łamią nogi amatorscy „narciarze” wkładający narty na nogi raz do roku, niż wyczynowi zawodnicy. W gimnastyce, też oczywiście występują kontuzje, są one jednak stosunkowo rzadkie i jest to dyscyplina sportowa o dużo mniejszym stopniu urazowości niż np. piłka nożna. Wynika to z szeregu czynników wśród których warto wymienić następujące:

– Każde ćwiczenie gimnastyczne niosące ryzyko kontuzji jest wykonywane z asekuracją trenera lub innego doświadczonego zawodnika.

– Sale gimnastyczne są wyposażone w specjalne urządzenia pozwalające bezpiecznie trenować trudne ewolucje. Np. pod przyrządami typu drążek, czy kółka gimnastyczne są instalowane specjalne doły z gąbkami które pozwalają bezpiecznie wylądować ćwiczącemu w razie nieudanego ćwiczenia.

– Gimnastyka nie jest sportem kontaktowym, więc nie mamy tam do czynienia z kontuzjami zadanymi przez przeciwnika sportowego.

– Gimnastycy są doskonale przygotowani fizycznie a trenerzy metodycznie, do wykonywania układów które wyglądają na bardzo niebezpieczne. Ciągły trening i doskonalenie techniki doprowadza do sytuacji w której zapierające dech w piersiach ewolucje są dla wykonującego mniej niebezpieczne niż zbieganie ze schodów przez niesprawną fizycznie osobę.

Mit 2 – „By trenować gimnastykę przygodę z nią trzeba rozpocząć w bardzo wczesnym wieku.”

Jest to prawda w odniesieniu do sportu wyczynowego którego poziom jest tak wysoki, że by osiągnąć sukcesy trzeba koniecznie szybko rozpocząć treningi. Jeśli jednak interesuje nas gimnastyka amatorska, to ograniczenia wiekowe nie mają w niej zastosowania. Na poparcie tych słów wrzucam film z 86 letnią miłośniczką gimnastyki w roli głównej:

Mit 3 – „Gimnastyka niszczy stawy”

Praktycznie każdy sport wyczynowy niszczy stawy (poza szachami i brydżem sportowym). W gimnastyce zwraca się jednak uwagę na ich wzmacnianie i pracę w pełnym zakresie ruchu. W przeciwieństwie do sportów sylwetkowych w których intensywnie wzmacnia się mięśnie a stawy oszczędza poprzez ograniczania zakresu ruchu. Prowadzi to do dysproporcji w sile mięśniowej a sile stawów i w konsekwencji może doprowadzić do kontuzji, zwłaszcza przy złamaniu schematów ruchowych.

Mit 4 „Gimnastycy po zakończeniu kariery są schorowanymi, niesprawnymi fizycznie ludźmi, cierpiącymi na przewlekłe choroby stawów”

W zasadzie odpowiedź na to pytanie mieści się w poprzednich. Więc by nie powtarzać w kółko tych samych argumentów zachęcam tylko do odwiedzenia stron internetowych takich gwiazd gimnastyki jak Olga Korbut lub Nadia Comaneci

http://olgakorbut.com/olga-korbut-today/

http://www.bartandnadia.com/index.php?ga…llery_id=3

Zapraszamy do dyskusji i poszerzenia wiedzy w tym temacie na naszym forum:http://gimnastycy.pl/forum/watek-mity-na-temat-gimnastyki?highlight=mity+na+temat+gimnastyki


Kluby sportowe

W dobie coraz większej konkurencji we współzawodnictwie sportowym, trenerzy i szkoleniowcy podejmują szerokie działania w celu poprawienia wyników swoich zawodników, począwszy od powrotu do szkolenia podstaw w danej dyscyplinie, poprzez indywidualne diety zawodników, na skomplikowanych i wspomaganych komputerowo metodach treningowych skończywszy.

Gimnastyka jako fundamentalna podstawa każdej dyscypliny sportowej, a stosowana jako obowiązkowe uzupełnienie treningu zawodników największego formatu, została również zauważona w klubach sportowych, które dopiero planują mieć w swoim dorobku wielkie nazwiska. Od niedawna dzieje się tak także w Polsce. Coraz częściej widać grupy windsurfingowe, kajakarskie, piłkarskie, rugby, bokserskie, wspinaczkowe i inne, gdzie wynik zależy w największym stopniu od sprawności i siły zawodnika, które trenują i dopracowują najważniejsze aspekty swojej dyscypliny w oparciu o program gimnastyki sportowej. To, że zawodnicy praktycznie każdej konkurencji lekkiej atletyki spędzili mnóstwo czasu na sali gimnastycznej na przyrządach, wiadomo od dawna, ciekawostką natomiast jest fakt, że w ostatnio nawet szkoły tańca proszą gimnastyków o pomoc w poprawieniu ogólnej sprawności swoich zawodników.

Jako że jesteśmy zainteresowani promowaniem nowoczesnego sportu, z przyjemnością przyglądamy się działalności klubów sportowych różnych dyscyplin.
Zajmujemy się przygotowaniem i prowadzeniem profilowanych zajęć gimnastycznych.
Wykorzystując nasze doświadczenie i umiejętności, chcielibyśmy zaproponować Państwu zajęcia sportowe dostosowane do uprawianej dyscypliny sportowej, przygotowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Państwa zawodników.
Kładziemy nacisk na kompleksowe przygotowanie, poparte najlepszymi praktykami gimnastyki sportowej, co ma bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki.

Oferujemy między innymi:

  • indywidualne podejście do zawodnika
  • rozwój najlepszych cech zawodnika
  • skuteczną i efektywną pracę nad słabszymi obszarami
  • nowoczesny program szkoleniowy z możliwością dostosowania go pod kątem zaleceń i uwag Państwa trenerów
  • istnieje możliwość poprowadzenia treningów na Państwa obiektach.

Zakres zajęć, ich miejsce, terminarz oraz cena ustalane są indywidualnie, po wnikliwej analizie Państwa potrzeb.

W przypadku pytań czy dodatkowych ustaleń zapraszamy do korespondencji. Kontakt


Regulamin zajęć sportowych

1) Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności gimnastycznych, akrobatycznych oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

2) Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.

3) Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem.

4) Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, organizatorzy zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.

5) Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

6) Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

7) Uczestnik zajęć sportowych lub jego rodzic (opiekun) ma obowiązek sprawdzić przed przystąpieniem do zajęć czy sprzęt sportowy, z którego będzie korzystał, jest kompletny, technicznie sprawny i dostosowany do jego potrzeb. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu należy zawiadomić o zaistniałym fakcie trenera. W przypadku nie zgłoszenia wad sprzętu organizatorzy zajęć są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku korzystania z niesprawnego sprzętu.

8) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.

9) Zaleca się, aby uczestnik zajęć sportowych dokonał ubezpieczenia własnej osoby. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i mieniu powstałe w trakcie zajęć sportowych.

10) Trenerzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych organizowanych przez organizatorów zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

11) Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.