Zajęcia w czasie weekendu majowego

Uprzejmie informujemy, iż podczas długiego weekendu majowego (od 29 kwietnia do 4 maja włącznie) zajęcia są odwołane. Treningi wznawiamy po majówce – w poniedziałek 6 maja.

Wyjątek stanowią zajęcia 29 kwietnia w Olsztynie, które odbędą się wg harmonogramu.

W związku z powyższym opłata za zajęcia w maju ulega modyfikacji – można odliczyć sobie kwotę za odwołane zajęcia od płatności majowej lub odrobić te zajęcia w dogodnym, dostępnym terminie.

W takim przypadku kwotę do zapłaty obliczamy w następujący sposób:
a) zajęcia 2xtyg. – przyjmujemy dla porządku, że w miesiącu jest 8 zajęć. Dzielimy cenę za miesiąc na 8 i otrzymujemy cenę za pojedyncze zajęcia. W zależności od tego, ile zajęć faktycznie odbędzie się w maju, mnożymy cenę za miesiąc razy liczbę zajęć.
Np. w przypadku osoby dorosłej uczęszczającej dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki wyliczenia kwoty dokonujemy wg wzoru:
150:8=18,75 – cena za pojedyncze zajęcia
18,75×6=112,5 – kwota, jaką taka osoba powinna zapłacić w grudniu.

b) zajęcia 1xtyg. – przyjmujemy, że w miesiącu są 4 zajęcia. Wyliczenie analogicznie jak w przykładzie powyżej.

c) zajęcia 3xtyg. – przyjmujemy, że w miesiącu odbywa się 12 treningów. Wyliczenie kwoty analogicznie.

Udanej majówki! 🙂


Zajęcia w grudniu

Z uwagi na zbliżający się okres świąteczno-noworoczny, informujemy o terminach zajęć grudniowych:
– do 22 grudnia włącznie (sobota) zajęcia odbywają się wg dotychczasowego rozkładu,
– od 24 do 27 grudnia (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) zajęć nie ma,
29 grudnia (sobota) zajęcia zgodnie z planem,
31 grudnia oraz 1 stycznia (poniedziałek i wtorek) zajęcia odwołane,
2 stycznia (środa) – zajęcia wg planu.

Powyższy harmonogram dotyczy zarówno treningów odbywających się w Trójmieście (lokalizacje: AWF, Olimpijczyk), jak i zajęć w Olsztynie.

Osoby, których dni treningowe przypadają w terminach odwołanych zajęć, mogą odliczyć sobie kwotę za te zajęcia od płatności grudniowej lub odrobić odwołane zajęcia w dogodnym dla nich, dostępnym terminie.

W takim przypadku kwotę do zapłaty obliczamy w następujący sposób:
a) zajęcia 2xtyg. – przyjmujemy dla porządku, że w miesiącu jest 8 zajęć. Dzielimy cenę za miesiąc na 8 i otrzymujemy cenę za pojedyncze zajęcia. W zależności od tego, ile zajęć faktycznie odbędzie się w grudniu, mnożymy cenę za miesiąc razy liczbę zajęć.
Np. w przypadku osoby dorosłej uczęszczającej dwa razy w tygodniu we wtorki i czwarki wyliczenia kwoty dokonujemy wg wzoru:
150:8=18,75 – cena za pojedyncze zajęcia
18,75×6=112,5 – kwota, jaką taka osoba powinna zapłacić w grudniu.

b) zajęcia 1xtyg. – przyjmujemy, że w miesiącu są 4 zajęcia. Wyliczenie analogicznie jak w przykładzie powyżej.

c) zajęcia 3xtyg. – przyjmujemy, że w miesiącu odbywa się 12 treningów. Wyliczenie kwoty analogicznie.